Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy

Soňky goşulanlar

 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • “Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • “Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Dowamy

“Ýaş telekeçi” taslamasy boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.

2023-nji ýylyň noýabr aýynyň 19-yna Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň mejlisler jaýynda TSTP-nyň Aşgabat şäher kömitetiniň gurnamagynda “Ýaş telekeçi” taslamasy boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär. Sapagyň meýilnamasy: Sapagy alyp barýan Sapagyň muwzugy Guljahan Hanowa - Netijeli satuwyň we harytlary ýerleşdirmegiň (merçendaýzingiň) esaslary Dagdan Sözenow - Özüňi bilmek we özgeleri tanamak (Enneagram tip8)

TSTP