Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy

Soňky goşulanlar

 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • “Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • “Ýaş telekeçiler” merkeziniň telekeçilik işi boýunça nobatdaky sapagy geçirilýär.
  2024-nji ýylyň...
 • Dowamy

"Ýaş telekeçi" taslamasynyň nobatdaky sapagy

2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň 15-ine Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň mejlisler jaýynda TSTP-nyň Aşgabat şäher kömitetiniň gurnamagynda “Ýaş telekeçi” taslamasy boýunça geçirilýän sapaklaryň nobatdaky duşuşygy geçirilýär. Sapagyň meýilnamasy: Maral Seýitniýazowa – Işgärleri dolandyrmagyň esaslary (HRM näme). HRM-ni öz içine alýan iş ugurlary. HRM bar bolan meseleleri nädip anyklamaly we bü näme üçin gerek) - 11:00 – 12:50 Dagdan Sözenow – Enneagram - özüňi bilmek we özgeleri tanamak(Enneagram-tip5) - 13:00 – 14:00

TSTP