Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşi

80012-22-74-41

Aşgabat ş, S.Türkmenbaşy şaýoly 81

TSTP

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti

80012-22-70-38

Aşgabat ş, S.Türkmenbaşy şaýoly 81

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komiteti

80012-22-75-72

Aşgabat ş, S.Türkmenbaşy şaýoly 81

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komiteti

8 00 222-2-07-67

Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri S.Orazow köçesi 211

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Daşoguz welaýat komiteti

8 00 322-2-40-16

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri Magtymguly şaýoly 5/3

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komiteti

8 00 422-2-18-15

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri A.Garlyýew köçesi 2

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komiteti

8 00 522 -7-35-51

Mary welaýaty, Mary şäheri Bitaraplyk köçesi 18

Agza bolmak

Gerekli resminamalar

1. Arza

2. Passport nusgasy

3. Diplomyň nusgasy

4. Surat 3х4, 2 sany

Bank Rekwizitlary

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti

Hasaplaşyk hasaby: 23205934173865300775000

Korr. hasaby: 21101934110100900012000

BAB: 390101738 , ŞSB: 101311005737

PTB 'Rysgal' Aşgabat ş.

Arza blanka.docx